​info@vincentiusvalkenburgaandegeul.nl

ANBI

Giften zijn voor donateurs aftrekbaar van de belasting!

ANBI

Gegevens Vincentiusvereniging Valkenburg met betrekking tot ANBI:

Naam: Vincentiusvereniging Valkenburg
RSIN of fiscaal nummer: 8207 25 778
Secretariaat: Broekhem 100, 6301 HL Valkenburg
E-mail: vincentiusverenigingvalkenburg@gmail.com
Website: www.vincentiusvalkenburgaandegeul.nl
Nummer Kamer van Koophandel: 14115514

Bestuurssamenstelling:

Rob Monissen, voorzitter
Ton Smeets, secretaris
Paul Brouwers, penningmeester

Het beleidsplan voor 2024

Beloningsbeleid:
De Vincentiusvereniging is een vrijwilligersorganisatie. Ook bestuursleden werken geheel vrijwillig. Er is geen beloningsbeleid voor zowel bestuursleden als vrijwilligers. Enkel onkosten kunnen gedeclareerd worden als deze tevoren door het bestuur zijn goedgekeurd.

Inkomsten:
De inkomsten bestaan enkel uit een jaarlijkse Gemeentelijke subsidie, vrijwillige donaties en giften van inwoners uit de lokale Gemeenschap Valkenburg aan de Geul.

Het beheer van het vermogen:
Het vermogen van de vereniging wordt beheerd door de penningmeester en is ondergebracht op een rekening bij een lokale Rabobank (IBAN NL59 RABO.0130.5651.64). Er is geen kasgeld aanwezig. De ingezamelde gelden worden, na goedkeuring van aanvragen voor hulp door het bestuur, besteed aan aanschaf van goederen en financiële hulp voor inwoners van de Gemeente Valkenburg aan de Geul, passend in de doelgroep, die behoefte hebben aan ondersteuning.

Het beleid:
De Vincentiusvereniging is een lokaal georganiseerde vrijwilligersorganisatie die met behulp van armoedebestrijding en persoonlijke hulpverlening een structurele bijdrage wil leveren aan goed leven voor zwakkeren en kwetsbaren in de samenleving, die onvoldoende geholpen kunnen worden door instanties zoals overheid en maatschappelijke organisaties.

Via diverse organisaties en natuurlijke personen krijgen wij hulpverzoeken binnen. Deze verzoeken worden door het bestuur besproken en indien nodig worden aanvragers voor hulp thuis bezocht om de hulpvraag duidelijk in beeld te krijgen. Daarna beslist het bestuur, bestelt het bestuur de aangevraagde goederen of verricht een benodigde betaling. Ingeval van hulpaanvragen afkomstig van natuurlijke personen wordt altijd geadviseerd contact op te nemen met een professionele hulpinstantie. Dit geldt met name ingeval van immateriële problemen. 

Balans:

Download balans 2023 Vincentiusvereniging Valkenburg (pdf)

Download balans 2022 Vincentiusvereniging Valkenburg (pdf)