​info@vincentiusvalkenburgaandegeul.nl

Over ons

Doelstelling:

De vereniging heeft vanaf haar ontstaan een katholieke signatuur. Zij staat open voor ieder, die de doelstelling onderschrijft en wil meewerken aan de activiteiten ten gunste van mensen in nood. De eerste Vincentianen zochten mensen op, hielpen hen aan kleding, verwarming, werk, verzorgden zieken en ouderen. Van meet af aan stond hen voor ogen: 

 ​​​Directe hulp in nood

 ​​​​​Opkomen voor groepen in problemen

 ​​​​​De strijd aanbinden tegen de oorzaken van menselijk leed

De hulp die we kunnen bieden is heel divers en kan op verschillende manieren worden ingezet. U kunt hierbij denken aan hulp bij het invullen van formulieren. Hulp om u met de juiste persoon in contact te brengen. Maar ook directe hulp zoals, voedsel, kleding etc. We zijn er om u te helpen.

Naast lokale hulpverlening ondersteunt de Vincentiusvereniging ook internationale projecten.